Welkom bij het verrassendste marketingbureau van Zeeland!

Lees je ook de Goede doelen gidsen?

Voor helderblauw uitgeverij en beursorganisatie hebben wij dit najaar diverse goede doelen gidsen mogen maken. Hierin is Origin Media bezig geweest met de vormgeving van de gidsen. Wij maken de Collectegids, Diaconie Magazine, Nalatenschapsgids en Donateurs met een C. Vier gidsen met aandacht voor goede doelen en voor de medemens, bekeken vanuit een christelijke invalshoek.  

Collectegids:

De Collectegids verschijnt sinds 2019 één keer per jaar in oktober als bijlage van het Diaconie Magazine. Op elke pagina staat een goed doel en de stijl van de pagina’s is door de hele gids hetzelfde. Wel is er een afwisseling te zien in de steunkleuren die gebruikt worden bij elk goed doel. We houden bij de vormgeving van de gids ook rekening met de logo’s van de goede doelen. Hieronder staat de cover van de Collectegids.

Diaconie Magazine: 

Sinds 2012 is Diaconie Magazine de jaarlijkse uitgave van het Kerkmagazine met artikelen, nieuws en informatie voor diakenen. Dit magazine wordt gratis verspreid onder diaconieën in Protestantse kerken en Evangelische gemeenten Nederland. Bij elk artikel wordt een organisatie uitgelicht, er staan interviews in en deze editie was er ook een enquête bij: “Hoe diaconieën omgaan met giften en collecterooster”. Bekijk hieronder de cover van het magazine en enkele sheets.

Nalatenschapsgids 

Deze gids verschijnt twee keer per jaar. In het voorjaar en in het najaar. De gids die dit najaar is gemaakt, is als bijlage bij de NCRV gids verspreid. In deze gids staat ook op elke pagina een goed doel. In de Nalatenschapsgids staan wel meer advertenties deze worden door de goede doelen zelf aangeleverd. Bekijk hieronder de cover van de gids najaar 2020.

Donateurs met een C 

Dit is een jaarlijkse uitgave van Helderblauw in samenwerking met Insite Media, specialisten in gidsen voor fondsenwerven in christelijk Nederland. In deze gids staan weinig adverteerders en is er meer aandacht voor interviews en artikelen. In dit nummer is er veel aandacht voor het aanpassen in corona tijd. Bekijk hieronder de cover en een pagina van het magazine.

Wil je meer weten over vormgeving. Klik hier op te kijken wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen doen.