Welkom bij het verrassendste marketingbureau van Zeeland!

Projectvideo over energietransitie sporthal De Blikken in Arnemuiden

Afgelopen jaar is sporthal De Blikken in Arnemuiden compleet verduurzaamd. Het project dient als pilot voor het verder verduurzamen van de algemene gebouwen van de gemeente Middelburg. Origin Marketing volgde dit project en produceerde een leuke projectfilm. De film is voorzien van interviews met specialisten van de gemeente, we filmden op het dak van het sportcomplex en natuurlijk maakten we drone-opnames. Deze projectfilm laat zien hoe de gemeente Middelburg zich inzet voor een duurzame toekomst.

De CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen moet in 2050 naar 0. Ook in de gemeente Middelburg zullen huizen, kantoren en gebouwen de komende jaren losgekoppeld worden van het aardgasnet en op een andere wijze worden verwarmd. Via het Europese project SHIFFT verduurzamen ze De Blikken om verschillende technologieën te testen, zodat deze ook kunnen worden toegepast bij andere openbare gebouwen van de gemeente.

De Blikken is de sporthal van Arnemuiden en speelt een belangrijke rol in het organiseren van sportevenementen in de gemeenschap. Het gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 1800 m2 en de thermische isolatie voldoet aan de bouwvoorschriften uit 2004, het jaar van de bouw. Echter, een aanzienlijk deel van het warmteverlies in het gebouw wordt veroorzaakt door ventilatie, wat ook leidt tot ongemak voor de gebruikers van de faciliteit.

Door led-verlichtingssystemen toe te passen en zonnepanelen te installeren, zijn er energiebesparingen gerealiseerd en het aandeel hernieuwbare energie vergroot. Nu is De Blikken een gebouw zonder gas. Warmteterugwinning uit ventilatielucht en LED-verlichting maken het mogelijk om de CO2-uitstoot verder te verminderen. De resterende benodigde elektriciteit, afhankelijk van de gekozen oplossing, zal lokaal worden opgewekt met zonnepanelen. Hiermee is het gebouw CO2- en energieneutraal. Met De Blikken zullen we ook elektriciteit opwekken voor het buitengebied/omgeving, bijvoorbeeld voor verlichting.